ELİBOL, F., ve M. CANBEK. “İçsel pazarlamanın çalışanların yaşam Doyum düzeylerine Etkisinin Ve Bu Etkide işe adanmışlığın Aracı rolünün Belirlenmesi”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 10, sy 3, Eylül 2022, ss. 1187-99, doi:10.15295/bmij.v10i3.2109.