DOĞANER, A. “Türkiye’de kadın Istihdam Oranı Ile Enflasyon arasındaki ilişki: Fourier ADL eşbütünleşme Analizi”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 10, sy 3, Eylül 2022, ss. 1036-47, doi:10.15295/bmij.v10i3.2102.