FİRUZAN, E., ve A. R. FİRUZAN. “TÜRK BANKALARININ LİKİDİTE VE KREDİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 5, sy 3, Aralık 2017, ss. 703-16, doi:10.15295/bmij.v5i3.176.