Uğurlu Kara, A. ., ve M. . Beğenirbaş. “Örgütsel Adaletin örgütsel sessizliğe Etkisinde yöneticiye Duyulan güvenin düzenleyici Rolü”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 9, sy 3, Eylül 2021, ss. 956-75, doi:10.15295/bmij.v9i3.1850.