AVCI, P. “FİRMA PİYASA DEĞERİ İÇİN MUHASEBE VE EKONOMİK VERİLERİN ANALİZİ: HOLDİNG FİRMA UYGULAMASI”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 8, sy 4, Aralık 2020, ss. 387-08, doi:10.15295/bmij.v8i4.1721.