Akben Selçuk, E., E. Köksal, ve A. Altıok Yılmaz. “ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ FİRMA VE SEKTÖR DÜZEYİNDE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 4, sy 1, Nisan 2016, ss. 48-62, doi:10.15295/bmij.v4i1.132.