Aslan, G., ve A. Araza. “İŞGÖREN İNOVASYON DAYANIKLILIĞI: ÇOK BOYUTLU YAPI İÇİN BİR ÖNERİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 3, sy 3, Ocak 2016, ss. 290-08, doi:10.15295/bmij.v3i3.121.