ZOR, M. G., ve D. F. BİÇER. “HASTALARIN SAĞLIK KURULUŞU TERCİHLERİNDE MARKA İMAJININ ETKİSİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 8, sy 3, Eylül 2020, ss. 3655-89, doi:10.15295/bmij.v8i3.1563.