GÜN, M., ve C. YERDELEN KAYGIN. “AR-GE YATIRIMLARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 8, sy 3, Eylül 2020, ss. 2649-74, doi:10.15295/bmij.v8i3.1539.