TOKMAK, M. “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GENÇLİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 8, sy 1, Mart 2020, ss. 1-19, doi:10.15295/bmij.v8i1.1420.