ASLAN, H. “HİZMETKÂR LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAHİPLENMENİN ARACI ROLÜ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 8, sy 1, Mart 2020, ss. 196-12, doi:10.15295/bmij.v8i1.1403.