TATLI, M., ve A. F. ÇAKMAK. “KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN FARKLI KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ÇOK DÜZEYLİ ÖLÇÜMÜ; HEMŞİRELERİN UYUM ALGILARI İLE ÇALIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 7, sy 5, Aralık 2019, ss. 2464-88, doi:10.15295/bmij.v7i5.1290.