AKDAĞ, G., M. SABAN, H. UYGURTÜRK, ve M. GENÇ. “FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 7, sy 5, Aralık 2019, ss. 2669-00, doi:10.15295/bmij.v7i5.1285.