SAKİN, İbrahim, ve Z. TÜRK. “BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ VE DENETİM GELİRLERİ: BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 7, sy 3, Ağustos 2019, ss. 200-2, doi:10.15295/bmij.v7i3.1239.