ERTÜRK, E., ve Şükran GÖKCE. “TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 7, sy 3, Ağustos 2019, ss. 165-82, doi:10.15295/bmij.v7i3.1237.