Canbaz, M., B. Çankır, ve E. Çevik. “İŞLETME VE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BÖLGESEL FARKLILIK ETKİSİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 1, sy 3, Ocak 2014, ss. 229-48, doi:10.15295/bmij.v1i3.43.