TEMEL, B., ve Özge EREN. “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ VE ÇALIŞANLARIN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BENZERLİK YA DA FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 7, sy 5, Aralık 2019, ss. 2348-71, doi:10.15295/bmij.v7i5.1218.