EROL, Y., ve T. B. İMRE. “KOBİ’LERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 1, sy 2, Ocak 2014, ss. 168-86, doi:10.15295/bmij.v1i2.32.