Taner, N. “KULLANICILARININ AKILLI TELEFONLARI DEĞERLENDİRMELERİ: KASTAMONU ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 1, sy 2, Ocak 2014, ss. 127-40, doi:10.15295/bmij.v1i2.116.