ÖZCAN, İsmail Çağrı. “HİSSE SENEDİ PİYASALARININ EMİSYON TİCARETİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE TEPKİSİ: AVRUPA HAVAYOLU ENDÜSTRİSİNDEN BİR KANIT”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 7, sy 2, Haziran 2019, ss. 1061-75, doi:10.15295/bmij.v7i2.1104.