[1]
M. RAHMAN ve E. AYDIN, “BANGLADEŞ KAMU SEKTÖR ÖRGÜTLERINDE E-IKY UYGULAMALARININ POLITIK FAYDALARI, ENGELLERI VE RISKLERI: KURUMSAL BIR YAKLAŞIM”, bmij, c. 6, sy 3, ss. 619–633, Kas. 2018.