[1]
E. KANBUR ve M. CANBEK, “ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETIN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ: ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞIN ARACILIK ROLÜ”, bmij, c. 6, sy 3, ss. 36–57, Kas. 2018.