[1]
S. ERGÜN ve M. ATAY POLAT, “TÜRKİYE’DE BÖLGELER DÜZEYİNDE SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ”, bmij, c. 6, sy 4, ss. 1285–1309, Oca. 2019.