[1]
E. ÖZSOY, “YÖNETİCİLERİN VE YÖNETİCİ OLMAYAN ÇALIŞANLARIN İŞKOLİKLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, bmij, c. 6, sy 4, ss. 806–821, Oca. 2019.