[1]
H. K. Alay, “‘’Etik liderlik ve sürdürülebilirlik” kavramlarını ele alan çalışmaların görsel haritalama tekniği kullanılarak bibliyometrik analizi”, bmij, c. 12, sy 1, ss. 60–71, Mar. 2024.