[1]
E. KURNAZ ve S. AĞGÜL, “TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”, bmij, c. 6, sy 2, ss. 332–344, Eyl. 2018.