[1]
Y. EROĞLU ve S. GÜNEY, “Yönetici tarzlarının ekip performansı üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü: Havacılık sektöründe kabin ekipleri üzerinde bir araştırma: ”, bmij, c. 10, sy 4, ss. 1354–1379, Ara. 2022.