[1]
F. ELİBOL ve M. CANBEK, “İçsel pazarlamanın çalışanların yaşam doyum düzeylerine etkisinin ve bu etkide işe adanmışlığın aracı rolünün belirlenmesi”, bmij, c. 10, sy 3, ss. 1187–1199, Eyl. 2022.