[1]
E. FİRUZAN ve A. R. FİRUZAN, “TÜRK BANKALARININ LİKİDİTE VE KREDİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ”, bmij, c. 5, sy 3, ss. 703–716, Ara. 2017.