[1]
D. Çakıroğlu ve M. Altınöz, “İş becerikliliğinin yenilikçi davranışa etkisinde lider desteğinin aracılık rolü”, bmij, c. 9, sy 4, ss. 1467–1484, Ara. 2021.