[1]
R. Can Yalçın, P. Fayganoğlu, ve M. Begenirbaş, “Üniversite öğrencilerinin teknoloji ile imtihanı: Duygusal zekâ ve nomofobi ilişkisi”, bmij, c. 10, sy 1, ss. 82–98, Mar. 2022.