[1]
G. ÇİFTÇİ, D. KÜÇÜKALTAN, ve S. A. MENTEŞ, “TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME AÇISINDAN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ”, bmij, c. 5, sy 1, ss. 42–57, Nis. 2017.