[1]
A. . Uğurlu Kara ve M. . Beğenirbaş, “Örgütsel adaletin örgütsel sessizliğe etkisinde yöneticiye duyulan güvenin düzenleyici rolü”, bmij, c. 9, sy 3, ss. 956–975, Eyl. 2021.