[1]
E. Akben Selçuk, E. Köksal, ve A. Altıok Yılmaz, “ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ FİRMA VE SEKTÖR DÜZEYİNDE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI”, bmij, c. 4, sy 1, ss. 48–62, Nis. 2016.