[1]
F. Güçlü ve M. Kılıç, “SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARININ İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN İNCELENMESİ”, bmij, c. 2, sy 3, ss. 308–320, Şub. 2015.