[1]
G. AKDAĞ, M. SABAN, H. UYGURTÜRK, ve M. GENÇ, “FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”, bmij, c. 7, sy 5, ss. 2669–2700, Ara. 2019.