[1]
A. EREN ve M. D. KAYA, “İŞ ZEKÂSI SİSTEMLERİNDE KARAR VERME BAŞARISININ İNCELENMESİ”, bmij, c. 7, sy 5, ss. 2148–2176, Ara. 2019.