[1]
E. ERTÜRK ve Şükran GÖKCE, “TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ”, bmij, c. 7, sy 3, ss. 165–182, Ağu. 2019.