[1]
N. O. ŞİMŞEK ve A. E. AKGÜN, “STRATEJİK KARAR VERME SÜRECİNDE SEZGİNİN ÖNEMİ: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA”, bmij, c. 7, sy 4, ss. 1641–1656, Eyl. 2019.