[1]
İnci S. AĞIRBAŞ ve Y. Çakmak YILDIZHAN, “PRESENTEİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, bmij, c. 7, sy 4, ss. 1291–1310, Eyl. 2019.