[1]
N. SÜKLÜM ve E. HİÇYORULMAZ, “BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE MUHASEBESİ İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ”, bmij, c. 7, sy 4, ss. 1806–1824, Eyl. 2019.