[1]
İsmail Çağrı ÖZCAN, “HİSSE SENEDİ PİYASALARININ EMİSYON TİCARETİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE TEPKİSİ: AVRUPA HAVAYOLU ENDÜSTRİSİNDEN BİR KANIT”, bmij, c. 7, sy 2, ss. 1061–1075, Haz. 2019.