[1]
A. KONAK ve L. KORAP, “DIŞ TİCARET ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNAN BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE YÖNELİK UYGULAMALI BİR TİCARET DENGESİ MODELLEMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI”, bmij, c. 7, sy 1, ss. 403–422, Mar. 2019.