[1]
D. Öztürk ÇİFTCİ ve N. PARLAK, “ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MUHASEBE MESLEK ELEMANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA”, bmij, c. 7, sy 2, ss. 687–713, Haz. 2019.