İRAK, G. ve SABAN, M. (2018) “SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN ÜRÜNLERE DAĞITIMI: GEMİ İNŞA PROJELERİNDE BİR UYGULAMA”, Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), ss. 604–618. doi: 10.15295/bmij.v6i3.327.