ERGÜLŞEN BAŞLAR, G. ve NARİN, A. (2018) “ULUSLARARASI İŞLETMELERDE GLOBAL ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI”, Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), ss. 138–153. doi: 10.15295/bmij.v6i3.347.