ERGÜN, S. ve ATAY POLAT, M. (2019) “TÜRKİYE’DE BÖLGELER DÜZEYİNDE SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), ss. 1285–1309. doi: 10.15295/bmij.v6i4.290.