ÖZSOY, E. (2019) “YÖNETİCİLERİN VE YÖNETİCİ OLMAYAN ÇALIŞANLARIN İŞKOLİKLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), ss. 806–821. doi: 10.15295/bmij.v6i4.294.