BÜLÜÇ, F., ÖZKAN, O. ve AĞIRBAŞ, İsmail (2017) “ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ORAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 5(2), ss. 268–281. doi: 10.15295/bmij.v5i2.93.