Güneş, H. ve Altunışık, R. (2023) “Gelişmeleri kaçırma korkusunun (FOMO), kompulsif satın alma üzerindeki etkisinde sosyal kaygının aracılık rolü”, Business & Management Studies: An International Journal, 11(4), ss. 1338–1364. doi: 10.15295/bmij.v11i4.2326.